Saata printerisse

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018001

Seadus võeti vastu 24.10.2018
Seadus jõustub 01.12.2018

Seadusega võetakse üle ELi avaliku sektori asutuste veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiiv. Direktiivi eesmärk on muuta inimeste, sealhulgas puudega inimeste jaoks avaliku sektori asutuste veebilehed, e-teenused ja mobiilirakendused paremini tajutavaks, mõistetavaks ja töökindlaks.

Seaduse järgi peavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku ja teabevaldajaks oleva eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku veebilehed ja mobiilirakendused vastama tehnilistele ligipääsetavuse nõuetele, mis võimaldavad erivajadustega inimestel mugavalt veebilehtede sisu tarbida.

Erandina ei rakendata ligipääsetavuse nõudeid meediateenust osutavale teabevaldajale, näiteks ERRile, samuti koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele, välja arvatud üldinfo, sealhulgas vastuvõtuinfo, asukoha ja kontaktandmete avaldamisel.