Saata printerisse

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072018014

Seadus võeti vastu 13.06.2018
Seadus jõustub 01.01.2019

Seadusega täiendatakse õiguskantsleri seadust sättega, mille kohaselt saab õiguskantsleri institutsioonist riiklik inimõiguste asutus Eestis. Muudatusega määratakse õiguskantslerile riikliku inimõiguste asutuse ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise, edendamise, kaitse ja seire ülesanded.