Saata printerisse

Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018004

Seadus võeti vastu 13.06.2018
Seadus jõustub 06.07.2018

Seadus näeb ette võimaluse ametiühingute seaduses ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud kohustuste rikkumise korral võtta vastutusele ka juriidilist isikut. Seni sai vastutusele võtta üksnes tööandjast füüsilist isikut.