Saata printerisse

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/109072018001

Seadus võeti vastu 13.06.2018
Seadus jõustub 01.01.2021

Seadus ühtlustab valimisseadustes eelhääletamise perioodi, olenemata sellest, kas hääletamine toimub elektrooniliselt või valimisjaoskonnas. Eelhääletamine hakkab toimuma kuuendast kuni esimese päevani enne valimispäeva.

Valimisperiood lüheneb alates 2021. aastast ühe nädala pikkuseks. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda saab hääletada esmaspäevast neljapäevani, elektrooniliselt esmaspäevast laupäevani ja kodus hääletamise aeg pikeneb reedest pühapäevani. Pühapäeval saab pabersedeliga vajadusel oma elektrooniliselt antud häält muuta.

Lisaks võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri, mis laiendab valija hääletamisvõimalusi. Kuna valija andmed on olemas elektrooniliselt, mitte paberkandjal, saab valija edaspidi hääletada elukohast sõltumatult kõigis oma ringkonna valimisjaoskondades.