Saata printerisse

Transpordikulude erisoodustusest vabastamise eelnõu läbis esimese lugemise

Tulumaksuseaduse täiendamise eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise, eelnõu kohaselt ei loeta edaspidi erisoodustuseks tööandja kulutusi töötajate tööle- ja kojusõidu ühistranspordi pileti hinna hüvitamiseks.

Esimesel lugemisel ükski opositsiooniliige eelnõu vastu sõna ei võtnud. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 2. oktoober.

Maaelukomisjon arutas ühistranspordi pileti hinna ja erisoodustuse temaatikat oma istungitel 2018. aasta 5. märtsil, 15. aprillil ja 28. mail. Komisjoni 4. juuni istungil otsustati algatada vastav seaduseelnõu ning 10. septembri komisjoni koosoleku otsusega saadeti eelnõu riigikogusse esimesele lugemisele.

Eelnõu on välja töötatud maaelukomisjonis. Eelnõuga tehtava muudatuse mõjude hindamiseks on küsitud arvamust rahandusministeeriumist, Eesti Tööandjate Keskliidult ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt.