Saata printerisse
 
BN ee
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Selle sügise Plussis kajastame teemasid, mis peaksid kõnetama paljusid: kaugtöö tegemise eeldusi ja erijooni, samuti lennureisil ette tulla võivatele probleemidele lahenduste leidmist.

Arukas on õppida teiste kogemustest, seepärast anname sõna neile, kel vajalik kogemus olemas: sellest, millele tuleb oma töötajatele kaugtöö tegemist võimaldades tähelepanu pöörata, räägivad Elisa personalijuht ja telekomiteenuste valdkonna juht, kes leiavad, et kaugtöö on vastutulek töötajate soovidele. Tänasel tööturul, kus väärtustatakse üha rohkem paindlikku töökorraldust, annab paindlikkuse võimaldamine tööandjale tööjõu leidmisel konkurentsieelise. Tegelikult pole ju paljudel juhtudel vahet, kus töötaja tööd tehes füüsiliselt viibib, tähtis on töö kvaliteet ja kokkulepetest kinnipidamine. See aga sõltub eelkõige sellest, kas töötaja teeb tööd, mis talle sobib ja meeldib. Tänapäevast suhtlusabivahendite paljusust arvestades pole probleem ka infovahetus ja koostöö. Tööandjal on aga mõistlik korraldada aeg-ajalt ka n-ö näost näkku vestlusi, kus saab inimestega vabas vormis rääkida ja tagasisidet anda. Tagasisidet tuleb anda ka jooksvate ülesannete täitmisel, et vältida meeskonnas tekkida võivat ebakindlust.

Mobiilsus tööülesannete täitmisel eeldab tänapäeval peale bussi- ja rongiliikluse kasutamise paljudel juhtudel ka lennureiside ettevõtmist, mistõttu kuluvad ilmselt nii mõnelegi meist ära teadmised, mida teha siis, kui teid tabavad lennureisidel ootamatud tõrked. Asjalikku nõu annavad Lennuabi spetsialistid.

Kasulikku lugemist ja kaunist kuldset sügist!
 

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

Tellimine

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
IFRS 15: viis põhisammu Paindlik tasustamine – stiimul töötajatele
II osa
Kaugtöö ettevõttes eeldab usaldust
Darja Roos varviline

Darja Roos,
vandeaudiitor

Aldo Vassar varviline

Aldo Vassar,
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Kaija Teemägi Elisa Pluss värviline
Mailiis Ploomann Elisa Pluss värviline
Kaija Teemägi,
personalijuht,
Elisa

Mailiis Ploomann,
telekomiteenuste valdkonna juht,
Elisa

 

PRAKTILINE VIDEOSEMINAR
 

KINNISASJA MAKSUSTAMISE UUED SUUNAD

Kinnisasja käibemaksuga maksustamise osas muutub 1. oktoobrist 2018 oluliselt maksustamise objekt. Käibemaksuseadus viiakse paremini kooskõlla käibemaksudirektiiviga ja sellega seoses peavad ettevõtjad arvestama paljude uute asjaoludega. Videoseminaril anname praktilisi näpunäiteid ja kordame üle olulisemad mõisted ja maksustamise aspektid.

OSTA

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Maire Otsus color

 

 

Hoonestatud kinnistu kajastamine raamatupidamises

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

 

VAJALIK NÄIDIS
Maris Tekkel värviline

Maris Tekkel,
advokaat,
Murula Advokaadibüroo

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Täpsemalt saate ametijuhendi koostamise põhimõtetest lugeda Raamatupidamisuudiste viiendas numbris (nr 5, 2018) ilmunud Maris Tekkeli artiklist „Ametijuhend aitab ennetada vaidlusi“.
 
SEMINAR

TULUMAKSUSEADUSE MUUDATUSED - UUED REEGLID MAKSUSTAMISE VÄLTIMISE VIISIDE VASTU

Jaak Siim

LEADELL Pilv Advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat

Tulumaksuseaduse muudatuste jõustudes on võimalik rakendada mitmeid uusi meetmeid maksubaasi õõnestamise ja maksustamata kasumi siseturult väljapaigutamise takistamiseks. Nendeks meetmeteks on üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad eeskirjad. Seminaril antakse järgmisel aastal rakendamisele kuuluvatest abinõudest põhjalikum ülevaade.

Toimumisaeg: 26. oktoobril 2018. a

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU MEILT JA MUJALT
ACF0584C9456F32C77DC2DDE678E9813823AA1C3EB946243E5pimgpsh fullsize distr  Lennureisijate õigus hüvitisele

Karl Gustav Annus, tegevjuht ja Karl Hõbemägi, jurist, Lennuabi

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.