Saata printerisse

Eesti uuendab 58 riigiga maksulepinguid

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile korralduse eelnõu, millega Eesti liituks Majandus- ja Arengukoostöö Organisatsiooni (edaspidi – OECD) konventsiooniga, mis uuendaks Eesti ja 58 riigi vahel topeltmaksustamise vältimise lepinguid.

„Konventsiooniga liitumine võimaldab riikidel kõik lepingud korraga uuendada, ilma et selleks oleks vaja mitu aastat pidada kahepoolseid läbirääkimisi üle kogu maailma. See aitab meil kokku hoida nii aega kui ka ressursse, mida mujale suunata,” ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

Praegu ei vasta paljude riikide maksulepingud enam uutele kokkulepitud standarditele, mille eesmärk on ennetada maksubaasi õõnestamist ja kasumi ümberpaigutamist, ehk niinimetatud OECD BEPS-algatusele. Selleks et riigid ei peaks omavahel uuesti alustama mahukaid kahepoolseid läbirääkimisi lepingute uuendamiseks, töötas OECD välja mitmepoolse konventsiooni, millega Eesti nüüd liitub.

Eesti on ühtlasi viimane OECD liige, kes konventsiooniga liitub ja muudab oma BEPS-iga vastuolus olevad lepingud korraga ära, käivitamata mitmeaastast läbirääkimiste protsessi. Eesti puhul tähendab see 58 maksulepingu muutmist.

Peamine muudatus lepingutes seisneb selles, et sisse tuuakse üldine pettusevastane säte, mille kohaselt ei saa maksumaksjad kasutada lepingusoodustusi, kui tegevust korraldatakse üksnes näiliselt teiste riikide kaudu sooviga ära kasutada sealse riigi sõlmitud maksulepingute eripärasid.

Pärast konventsiooni heakskiitmist ja allkirjastamist tuleb see ratifitseerida riigikogus.

Konventsiooni on allkirjastanud 78 riiki.