Saata printerisse

Autoveoseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/111012018001 

Seadus võeti vastu 19.12.2017
Seadus jõustub 01.06.2018

Seadus reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedusid korraldavatele ja seotud isikutele.

Seadusega kaob autojuhil kohustus kanda riigisisestel veosevedudel kaasas veo õigust tõendavaid dokumente. Autojuhil peab kaasas olema isikut tõendav dokument, et andmeid saaks andmebaasist kontrollida, veose saatedokumendid võivad edaspidi olla elektroonilised.

Muudatustega suurendatakse vedaja vastutust. Vedaja korraldab oma veotegevust autojuhtide kaudu, mistõttu on autoveoalased rikkumised, mille eest on karistatud autojuhti, käsitletavad vedaja rikkumistena. Muudatused aitavad kindlustada liiklus- ja veoseohutust, sest vedaja hakkab otseselt tema korraldatud veoseveol toime pandud rikkumise eest vastutama.

Kui autojuht on korduvalt jätnud raskete autoveoalaste õigusrikkumiste eest määratud trahvid tasumata ja on toime pannud uue raske autoveoalase rikkumise, võib politsei autojuhile aresti taotleda. See muudatus on oluline eelkõige välisriikide autojuhtide puhul, kes jätavad suure osa trahvidest tasumata ja kellele täitemenetlus ei kohaldu.