Saata printerisse

Keskkonnaministeerium võib vanarehvid kvalifitseerida tooraineks

Eesti Energia võib saada keskkonnaministeeriumilt rehvihakkest õli tootmiseks vanarehvide kui jäätme lakkamise määruse märtsiks, pärast seda on vaja kooskõlastust Euroopa Komisjonilt ja luba turustamiseks Euroopa Kemikaaliametilt.

„Kohtusime eelmisel nädalal Eesti Energia esindajatega ning arutasime seda teemat. Oleme nende uuringu aruande läbi töötanud ning palunud neil aruannet täiendada,” ütles keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma.

„Määruse eelnõu loodame valmis saada märtsi jooksul ning seejärel läbi viia avalikustamise protsessi ning ka kolme kuu pikkuse Euroopa Komisjoni ning teiste riikide teavitamise,” lisas ta.

„Viisime möödunud aastal läbi katsed Enefit seadmetel kolmes etapis. Jaanuaris saime kätte katsete lõppraporti, mis kinnitas seda, millest saime aimu juba katsete käigus. Põlevkivi ja rehvihakke kooskasutus pürolüüsprotsessis Enefit seadmes toimis rehvihakke kasutusega kuni 10 protsenti kütusesegust, katsed olid edukad,” ütles Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrov.

Katsete käigus jälgiti toote omadusi ja heitmeid ning saadi kinnitus, et kooskasutusel heitmete piirnorme ei ületatud ning rehvihakke lisamine ei mõjuta keskkonnaheitmete määrasid.

Lõppraport on aluseks keskkonnaministeeriumile, mis koostab rehvide kui jäätme lakkamise eelnõu. Pärast kooskõlastamist Euroopa Komisjoniga on võimalik see Eestis kehtestada, mis on omakorda eeldus tootmise alustamisele.

„Lõplik aruanne on üheks aluseks lakkamise kriteeriumide seadmiseks. Määrus on vajalik selleks, et rehvihake, mida õli tootmiseks kasutatakse, ei oleks käsitletav jäätmetena. Kui need oleksid jäätmed, siis oleks tegemist jäätmepõletusega ning protsessile kehtiksid ebamõistlikult karmid nõuded, võrreldes põlevkivist õli toomisega,” lisas Heinma.

Peale selle tuleb taotleda Euroopa Kemikaaliametilt toote sertifitseerimist ehk REACH-registreeringut.

Rehvihake sisaldab neli korda rohkem energiat kui põlevkivi ehk 35 megadžauli kilogrammi kohta. „Tegime teste, kus segasime rehvihaket põlevkiviga ja pürolüüsi protsess nelja- kuni kaheksaprotsendise hakke sisaldusega toimib väga hästi ning õlikvaliteet ei muutu,” on Aleksandrov varem öelnud.

Õlitootmisel Enefiti õlitehastes sellise rehvihakke osakaaluga oleks võimalik ühel tehasel kasutada aastas ligi 100 000 tonni rehve, samal ajal kui aastas tekib Eestis umbes 12 000 tonni kasutatud rehve.