Saata printerisse

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Seadus võeti vastu 26.10.2017
Seadus jõustub 03.01.2018, osaliselt 23.02.2018

Eelnõuga võetakse üle EL‑i direktiiv, mis reguleerib kindlustuse turustamise nõudeid. Ülevõtmisaeg on 23. veebruar 2018. Direktiivi eesmärk on kindlustuse turustamise nõuete ühtlustamine erinevates kindlustuse müügikanalites, et tagada klientide kaitse.