Saata printerisse

Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus

Seotud õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.06.2017
Seadus jõustub 13.07.2017, osaliselt 01.01.2018, 21.05.2018

Seadusega muudetakse kogumispensionide, st nii II kui III samba väljamaksete tegemist puudutavat regulatsiooni. Laiendatakse pensionile minevatele II sambaga liitunud inimestele pakutavate pensionilepingute valikut. Garanteeritud intressimääraga pensionilepingute kõrval saavad elukindlustusseltsid pakkuma hakata ka investeerimisriskiga pensionilepinguid, mille alusel makstava pensioni suurus sõltub tehtud investeeringutest.

Osakuomanikele, kel on pensionile mineku hetkeks kogutud vähem raha, tekib fondipensioni kõrvale valikusse tähtajaline pensionileping. Nii saavad inimesed, kes on II sambasse vähem raha kogunud ja pensionil olles investeerimisriski kanda ei soovi, sõlmida tähtajalise pensionilepingu, kus pensioni suurus investeerimistulemustest igakuiselt enam ei sõltu.

Läbipaistvuse suurendamiseks peavad elukindlustusseltsid garanteeritud intressimäära ja võetavate tasude kõrval andma kindlustusvõtjale teavet ka selle kohta, milliseid oodatava eluea eeldusi lepingu sõlmimisel kasutatakse.