Saata printerisse

Töövaidluse lahendamise seadus

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.06.2017
Seadus jõustub 01.01.2018, osaliselt 14.07.2017

Töövaidluse lahendamise seaduse eesmärgiks on tagada lihtne, kiire, odav ning õiglane ja erapooletu kohtuväline töövaidluse lahendamine. Uus regulatsioon hakkab asendama individuaalse töövaidluse lahendamise seadust.

Seadus laiendab töövaidluskomisjoni pädevust, andes töövaidluskomisjonile õiguse lahendada ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi. Lisanduvad alternatiivsed vaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. Pikendatakse töövaidlusasja läbivaatamise tähtaega, lisatakse avalduse parandamise võimalus, kaotatakse avalduse rahaline piirmäär ning täpsustatakse menetlusnorme. Ühtlasi täiendab seadus töövaidluskomisjoni juhatajale esitatud nõudeid, laiendab juhataja ainupädevust vaidluste lahendamisel ning annab juhatajale määrusõiguse.