Saata printerisse

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

Seotud õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.06.2017
Seadus jõustub 17.07.2017, osaliselt 01.01.2018, 01.01.2019, 01.05.2019 ja 01.01.2020

Riigieelarve seaduse muutmise eesmärgiks on suurendada pikaajalise ja strateegilise vaate olulisust eelarvepoliitika kujundamisel.

Seadusega suurendatakse riigieelarve informatiivsust, kus edaspidi koos riigieelarvega esitatakse Riigikogule teave ka eelarveaastale järgneva kolme aasta kohta. Täpsustatakse nõudeid informatsioonile ja lisatakse tekkepõhised prognoosid.

Bürokraatia vähendamiseks ühendatakse eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessid ning võimaldatakse valitsusel suunata eelarveaasta sees vahendeid valitsemisalade vahel, lähtudes Riigikogu poolt tulemusvaldkondades programmide elluviimiseks eraldatud vahenditest.

Lähtutakse mitme aasta vaatest fiskaalpoliitikale, kus eelarve tasakaalureeglit hakatakse jälgima mitme aasta keskmisena ja varasemate aastate ülejääke võimaldatakse kasutada investeeringute tegemiseks kuni 0,5% ulatuses SKP-st.