Saata printerisse

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.06.2017
Seadus jõustub 07.07.2017

Eelmisel aastal lõppesid Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses sätestatud tähtajad õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimingute lõpuleviimiseks ja kompensatsiooni määramiseks, kuid aasta lõpuks jäid siiski rahuldamata ligikaudu 400 isiku restitutsiooninõuded, millest pooltel juhtudel ei saa kohalikud omavalitsused nõuete edasiseks menetlemiseks seada uusi tähtaegu.

Seadusega kavandatakse abinõud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise protsessi jätkamiseks ja kiireks lõpetamiseks, eesmärgiga lõpetada vara tagastamise ja kompenseerimise toimingud valdavas osas enne haldusreformiga seotud struktuurimuudatusi. Kohalikud omavalitsused saavad täiendava volituse jätkata ka nende nõuete menetlemist, mida ei olnud võimalik õigustatud isikutest mitteolenevatel põhjustel lõpule viia kehtivateks tähtaegadeks