Saata printerisse

Euroopa Komisjon loob uued läbipaistvusreeglid maksunõustajatele

Euroopa Komisjon (EK) pakkus 21. juunil välja uued läbipaistvusreeglid vahendajatele nagu maksunõustajad, raamatupidajad, pangad ja advokaadid, kes loovad maksuskeeme oma klientidele.

Hiljutised meediasse lekkinud juhtumid, nagu näiteks Panama paberid, on avalikuks teinud asjaolu, et vahendajad aitavad ettevõtetel ja isikutel vältida maksude maksmist keeruliste piiriüleste skeemide kaudu.

Komisjoni väljakäidud reeglite eesmärk on sellist tegevust piirata ning teha maksuplaneerijate ja nõustujate töö läbipaistavamaks.

"Täna pöörame oma pilgu asjatundjatele, kes julgustavad maksupettust. Maksuametitel peaks olema vajaminev informatsioon agressiivsete maksuplaneerimise skeemide tõkestamiseks. Meie ettepanek toob rohkem kindlust vahendajatele, kes austavad seaduse vaimu ja kirja ning teeb elu raskeks neil, kes seda ei tee. Meie töö õiglase maksustamise nimel Euroopas jätkub," ütles komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Pierre Moscovici.

Reeglite kohaselt tuleks ülepiirilistest maksuplaanidest, millel on võimalikule valitsuse rahakoti kahjule viitavaid tunnuseid, automaatselt teatada maksuametile enne nende rakendamist.

Liikmesriigid hakkavad maksuplaneerimise skeemide kohast informatsiooni üksteisega jagama tsentraliseeritud andmebaasi abil. See annab riikidele varajase hoiatuse võimaliku maksudest kõrvale hiilimise kohta ja lubab aegsasti tõkestada kahjulikke skeeme.

Ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning peaks vastuvõtmisel jõustuma 1. jaanuarist 2019.