Saata printerisse

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 23.02.2017
Seadus jõustub 24.03.2017, osaliselt 01.04.2017

Seaduse muutmise eesmärk on kaasa aidata raskesti tõrjutava umbrohu leviku tõkestamisele ja selle leviala vähendamisele, samuti motiveerib see maakasutajat tuulekaeraga tõhusamalt võitlema.

Tuulekaer on kujunenud Eestis raskesti tõrjutavaks umbrohuks, mis võib levida kiiresti ning põhjustada olulist majanduslikku kahju tarbeviljapõldudel. Tänaseks ei ole raskesti tõrjutava umbrohu tuulekaera leviku tõkestamisel soovitud mõju saavutatud ning olukord ei ole paranenud.

Raskesti tõrjutava umbrohu leviku efektiivsemaks tõkestamiseks kaotatakse põllumeeste bürokraatlikud kohustused teavitada tuulekaerast Põllumajandusametit ja koostada tuulekaera tõrjekava. Selle asemel saab ohtlikku umbrohtu asuda tõrjuma kohe, kui see põllule ilmub.

Ühtlasi sätestatakse seadusega Maaeluministeeriumi haldusalasse ületoodud regionaalprogrammide alusel kohaliku elu edendamiseks toetuste andmise õiguslikud alused. Samuti ajakohastatakse ja täpsustatakse riigiabi, vähese tähtsusega abi ja muu toetuse andmisega seonduvat.