Saata printerisse

Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 15.02.2017
Seadus jõustub 11.03.2017, osaliselt 01.10.2017, 01.01.2018

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794 ja 2014/112/EL. Esimene neist käsitleb tööaja korraldust siseveetranspordi valdkonnas ja teine meremeeste tööalaseid õigusi saada tööandjalt infot ja olla kaasatud nende huve puudutavate küsimuste lahendamisel. Viimase muutmine loob meritsi kaupu vedavate laevade laevapere liikmetele, kes töötavad üleühenduselise ettevõtja juures, võimaluse moodustada Euroopa töönõukogu.

Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mille koosseisu kuuluvad töötajad igast liikmesriigist, kus ettevõte tegutseb. Töönõukogu eesmärgiks on tagada töötajatele info ettevõttes toimuva kohta ja anda neile võimalus oma arvamuse avaldamiseks töötajate huve mõjutavates küsimustes.