Saata printerisse

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Vastu võetud 08.02.2017
Jõustumise kp: 03.03.2017

Seadusega muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seadust seoses vastsündinute perearstinimistusse automaatse registreerimisega ning arstiõppe üliõpilasele tervise infosüsteemile ligipääsu andmisega.

Seaduse eesmärk on tagada võrdne tervise kaitse kõigi laste automaatse registreerimisega tema ema perearsti nimistusse. Hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt registreeritakse lapsed perearsti nimistusse vaid vanema kirjaliku avalduse alusel.

Kui emal ei ole perearsti, määrab vastsündinule perearsti Terviseamet.

Ühtlasi antakse seadusega ligipääs tervise infosüsteemile üliõpilasele, kes on läbinud arstiteaduskonnas vähemalt IV kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained ja kes osaleb tervishoiuteenuse osutamisel, mis võimaldab tudengitest abiarstidel näha patsiendi varasemaid haigusi ja seeläbi paremini abistada arsti, teha patsiendile põhjalikumat esmast läbivaatust ja valmistada ette vajalikke dokumente ning retseptipõhjasid.