Saata printerisse

Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 08.02.2017
Seadus jõustus 01.04.2017

Seaduse eesmärk on tagada õigusselgus, kuidas koondatud töötajal ja ametnikul on võimalik saada töötuskindlustuse seaduses ette nähtud kindlustushüvitist koondamise korral ka siis, kui tema tööandja ei ole esitanud avaldust töötukassale.

Ühtlasi sätestatakse muudatustega töötaja ja ametniku kindlustushüvitise taotlemise tingimused ja kord koondamise korral, avalduses märgitavate vajalike andmete loetelu ning laiendatakse avalduse läbivaatamise tähtaega ka töötaja ja ametniku avaldusele.