Saata printerisse

Hasartmänguseaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 24.11.2016

Seadus jõustus 16.12.2016

Seaduse muutmise eesmärk on võimaldada kriminaalkaristuse rakendamine kihlveopettuse toimepanemise eest.

Hiljutise kohtupraktika põhjal on tekkinud olukord, kus kihlveopettuse (kelmuse) toimepanemise eest on isikuid võimalik karistada üksnes väärteo korras mõistetava 20 trahviühiku suuruse trahviga. Kihlveopettuseks on näiteks juhtum, kus sportlased panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele, näiteks vastaste võidule ja üritavad meelega kaotada.

Seadusega tehakse muudatus väärteo koosseisus ja sätestatakse, et väärteokoosseis rakendub vaid neil juhtudel, kui sellega ei panda ühtlasi toime karistusseadustikus sätestatud kelmuse koosseisu.

Ühtlasi taastatakse seadusega Eesti lipu all rahvusvahelisel meresõidul reisijatevedu teostavatel laevadel võimalus korraldada oma pardal kuni 1000 euro suuruse võidufondiga loteriisid sagedamini kui kord nädalas.