Saata printerisse

Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 14.12.2016

Seadus jõustus 18.01.2017, osaliselt 01.02.2017, 01.04.2017, 01.10.2017

Seadus soodustab nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes panustavad Eesti arengusse ning kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega, Euroopa Liidu ühisõiguse ja põhivabadustega.

Ühtlasi on seaduse eesmärk tagada Eesti majanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, soodustades riigi arenguks vajalike talentide ja ettevõtjate sisserännet.

Seadusemuudatustega lahendatakse välismaalaste seaduses olevaid kitsaskohti ning luuakse teatavad erisused soodustatud isikute kategooriatele, soodustamaks Eestile lisandväärtust toovate välismaalase Eestis viibimist, töötamist ja Eestisse elama asumist.

Üheks muudatuseks on vähendada elamislubade pikendamisega seonduvat halduskoormust nii taotlejale kui ka politsei- ja piirivalveametile, tähelepanu suunatakse järelkontrollile ning võimaldatakse väljastada pikema kehtivusajaga elamislubasid.