Saata printerisse

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 15.12.2016

Seadus jõustus 01.01.2017

Raamatupidamise seadusega muudeti nõudeid algdokumendile ja sätestati kord, mis toetab kasutaja- ja loodussõbralikku ning aja- ja töömahu säästlikku paberivaba raamatupidamise kasutamist.

Seaduse kohaselt peab algdokument sisaldama vähemalt majandustehingu aega, majanduslikku sisu ja tehingu arvnäitajaid.

Avalikul sektoril tekib seaduse järgi kohustus masinloetavaid ehk e-arveid vastu võtta alates 2017. aasta 1. märtsist. Samas ei kohusta see avaliku sektoriga arveldavaid ettevõtteid e-arveid saatma, vaid arveid võib esitada ka muus formaadis (näiteks PDF-vormingus või paberil).

E-arvetele ülemineku sujuvuse tagamiseks võimaldab riik mikro- ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetel kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks registrite ja infosüsteemide veebipõhist tarkvara aastatel 2017–2018 tasuta.