Saata printerisse

Muutus puhkusetasu riigieelarvest hüvitamise kord

Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks esitatud andmike kohta hakkasid 2017. aastal kehtima mõned uuendused, teatas sotsiaalkindlustusamet.

Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel:

Seoses töövõimereformiga on töölepingu seaduses sätestatud, et osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkusele on õigus ka isikul, kes saab töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel.

Kõige suurem muudatus puudutab riigieelarvest puhkusetasu hüvitamise korda. Alates 2017. aasta jaanuarist jõustusid töölepingu seaduse muudatused, mis näevad ette, et tööandjatel tuleb esitada taotlus puhkusetasu hüvitamiseks hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates töötaja puhkuse kasutamise kuust.

Kui tööandja esitab taotluse hiljem, keeldub sotsiaalkindlustusamet taotlust menetlusse võtmast.

Muudatused on ka isapuhkuse ja puudega lapse vanema puhkuse hüvitamises. Kui töötaja soovib kasutada puhkust mitme tööandja juures samal ajal, hüvitab riik puhkusetasu kõikidele tööandjatele. Isapuhkuse hüvitamisel kehtib edasi maksimaalne hüvitamise määr, millest lähtutakse puhkusetasu hüvitamisel tööandjatele.