Saata printerisse

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus

Seadus võeti vastu 12.10.2016
Seadus jõustus 26.10.2016

Seadus aitab luua ühise aluse turvalisele elektroonilisele suhtlusele kodaniku, ettevõtja ja ametiasutuse vahel. Euroopa Liit soovib suurendada usaldust elektrooniliste tehingute vastu siseturul.

Luuakse riigisisene regulatsioon e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste Euroopa Liidu määruse (eIDAS määrus) rakendamiseks. Nimetatud määrus reguleerib e-identimise piiriülest kasutust ning ühtsete reeglite alusel selliste usaldusteenuste osutamist siseturul, nagu e-allkiri, ajatempel ja veebisaidi autentimine. See õigusakt aitab kaasa digitaalse ühtse turu edendamisele ja lihtsustab internetipõhiste piiriüleste teenuste kasutamist.

E-identimise koostöö järgi peavad liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama 2016. aastal ja elektroonilist identiteeti 2018. aastal. Liikmesriigid võivad teiste liikmesriikide elektroonilist identiteeti vastastikku tunnustada ka juba varem