Saata printerisse

Alustati uue riigihangete registri väljatöötamist

Rahandusministeerium alustas koostöös infotehnoloogiakeskusega uue riigihangete registri väljatöötamist, et edaspidi oleks võimalik täielikult üle minna e-riigihangetele.

Uue registri võimalused automatiseerivad ja kiirendavad e-hanke menetlusprotsessi nii hankijate kui ka pakkujate jaoks.  Register koos uute teenustega jõuab kasutajateni järk-järgult aastatel 2016–2019, teatas rahandusministeerium.

„Uus register võimaldab tõhusamalt kasutada innovaatilisi meetmeid, nagu näiteks hankepass, pöördmenetlus, innovatsioonipartnerlus, dünaamiline hankesüsteem, e-kataloogid ja muud,“ sõnas rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu.

Uue riigihangete registri väljatöötamiseks tehti ministeeriumi teatel esmalt eelanalüüs koos prototüübiga, kaasates seotud osapooli ja erinevaid huvirühmi. Esimese teenusena valmib teadete avaldamise moodul koos veebiteenusega üle rahvusvahelise piirmäära hangete edastamiseks Euroopa Liidu Teataja võrguväljaandesse TED.

2018. aasta sügiseks valmivad otsingute moodul ning hankijate ja pakkujate poolt iseteeninduskeskkonnana kasutatav menetlusmoodul. Selle tulemusena muutub hõlpsamaks hangete osade kaupa menetlemine, keskne ja raamlepingute raames hankimine. Ühtlasi valmib uus registri tehniline platvorm ja kasutajaliides. 2019. aastal on planeeritud lisada ka hangete planeerimise ja turu-uuringute tegemise võimalused.

Praegu korraldatakse 80% riigihangete registris välja kuulutatud hangetest e-menetlusena. Täielik üleminek e-riigihangetele on kavas aastaks 2018.