Saata printerisse

Äripettused ettevõtetes sagenevad nõrga kontrolli tõttu

Ettevõtetes toimuvate pettuste ulatus suureneb üle maailma, sest kontrollimehhanismid ei ole piisavalt tõhusad, siseauditi töös on puudujäägid ning kolleege ei osata või ei juleta alati kahtlustada, selgus KPMG Internationali tehtud uuringust.

KPMG ülemaailmne uuring, kus vaadeldi 750 pettusejuhtumit 78 riigis, näitas, et tehnoloogial on märkimisväärne roll 24% pettuste puhul. Kummalisel kombel mängib ennetav analüüs pettustega võitlemisel tagasihoidlikku osa, sest vaid 3% juhtudest suudeti sel moel avastada, näitab uuring „Global Profiles of a Fraudster“.

Üha rohkem kasutatakse pettuste puhul ära sisekontrolli süsteemi nõrkusi – võrreldes 2013. aastaga on nende juhtumite osakaal tõusnud 18%-lt 27%-le.

„Rahvusvahelise uuringu järeldused kehtivad suuresti ka Eesti äripettuste puhul, sest kontrollimehhanismid võiksid alati olla paremad ning organisatsioonid peaksid teadvustama riske," ütles KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht Viljar Alnek.

Tehnika võimalusi kasutanud petturid võltsisid 24% juhtudest raamatupidamise andmeid, 20% saadeti e-posti või muu sõnumisuhtluse vahendusel eksitavat informatsiooni ning 13% puhul kuritarvitati juurdepääsuõigusi arvutisüsteemile.

26%-l uuritud pettustest ulatus kannatanud ettevõtte kahju üle 1 miljoni USA dollari.

Kui analüüsida petturite profiili, siis 69% neist olid 36–55-aastased ning ettevõtte oma töötajad. Naiste osakaal petturite seas on veidi tõusnud: 2010. aasta 13%-lt 17-le. 35% petturitest olid tippjuhid või direktorid ning 38% olid olnud ettevõttes tööl vähemalt kuus aastat.

Rohkem kui pooltel (62%) juhtudel pandi pettused toime koos teiste isikutega ja peamised motiivid olid isiklik kasu (60% juhtudest), ahnus (36) ja teadmine, et „ma võin seda endale lubada“ (27).

„Üldistatult võib öelda, et tavaline pettur on keskealine, juhtival positsioonil mees, kel on suured volitused, keda alluvad respekteerivad ning peavad pigem sõbralikuks inimeseks,“ lisas Alnek.

Pettused toimuvad palju sagedamini rühmiti kui üksi (vastavalt 62% ja 38%) ning kui enamikul juhtudel tegutsevad mehed ja naised koos, siis pea sama palju on rühmaviisi pettusi ainult meeste osalusel ning vaid 7% ainult naiste osalusel.