Saata printerisse

Tööotsijale ja -andjale pakutavate teenuste valik suureneb

Mai keskel jõustus uus EURES-i määrus, millega laieneb tööotsijatele ja tööandjatele pakutavate teenuste valik.

Töötukassa EURES-i teenusejuhi Marta Traksi sõnul on suurimaks uuenduseks see, et nüüd võivad EURES-i võrgustikuga liituda ka erasektori töövahendusettevõtted.

„Kui erasektori töövahendaja liitub EURES-i võrgustikuga, siis vahendatakse tema pakutavaid töökohti üleeuroopalises EURES-i portaalis. Võrgustikuga liitunud eraettevõte peab lisaks töövahendusele pakkuma tööandjatele ja tööotsijatele ka tugiteenuseid. Liituda saavad nii eraettevõtted kui ka mittetulundusühendused,“ selgitas Traks.

Teine oluline muudatus puudutab tööotsijaid. Traksi sõnul on uuenduse eesmärk pakkuda välismaal tööd otsivale inimesele samasugust tuge kui inimesele, kes otsib tööd oma koduriigis. See tähendab, et igale inimesele, kes võtab ühendust ükskõik millise liikmesriigi tööturuasutusega,  antakse infot EURES-i võrgustiku ja selle pakutavate teenuste kohta. Samuti peavad liikmesriigid tulevikus avaldama EURES-i portaalis kõik tööpakkumised, mida riiklik tööturuasutus vahendab ning lisama portaali oma tööotsijate CV-d. Viimast võib teha mõistagi vaid tööotsija nõusolekul.

EURES pakub tööotsijatele ja tööandjatele terviklikku teenust, mis sisaldab individuaalset karjääri- ja värbamisnõustamist, abi tööotsingutel ja töölevõtmisel, infot teises riigis töötamise või teisest riigist töötajate värbamise kohta, samuti infot tööle saamisele ning töötaja leidmisele abi kohta, milleks on näiteks keelekursused, integratsiooniteave, kohanemist toetavad teenused ja muu selline.

EURES on üleeuroopaline tööhõivevõrgustik, mida toetavad kõik Euroopa riiklikud tööturuasutused. EURES pakub teavet, nõuandeid ja värbamisteenuseid kõigile Euroopa majanduspiirkonna ja Šveitsi töötajaile ja tööandjaile, samuti aitab võrgustik kõiki neid kodanikke, kes soovivad kasutada inimeste vaba liikumise põhimõtte eeliseid.