Saata printerisse

Üüritulu deklareerimine kasvas neljandiku võrra

Möödunud aastal kasvas deklareeritud üüritulu summa võrreldes 2014. aastaga 24,6%, 15,2 miljoni euroni, mis tulenes maksu- ja tolliameti (MTA) sõnul peamiselt inimeste paremast informeeritusest ja maksekäitumise paranemisest.

Üüritulu deklareeriti mullu 5641 deklaratsioonis ja üüritulu saamist märkis 10,1% rohkem inimesi kui ülemöödunud aastal, teatas MTA.

MTA teenindusosakonna peaspetsialisti Hannes Udde sõnul on üüritulu deklareerimine viimasel paaril aastal jõudsalt kasvama hakanud ja deklareerijate arv ning deklareeritud tulu on selle aja jooksul laias laastus suurenenud poole võrra. "Selle taga on nii inimeste üldine tulude kasv, teavitustöö kui ka maksekäitumise paranemine," ütles Udde.

Üüritulu saamist märkis mullu 10,1% rohkem inimesi kui 2014. aastal. "Kindlasti jätkame omalt poolt teavituse ja nõustamisega ka tulevikus, suur samm on maksuasjade korrastamise suunas inimestel endil juba astutud," lisas Udde.

Eestis maksustamisele kuuluva välistulu deklareerijate arv kasvas varasemaga võrreldes 32,6%, mis on Udde hinnangul nii inimeste teadlikkuse kasvu kui ka riikidevahelise infovahetuse tulemus.

2015. aasta kohta esitati kokku 586 066 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mida on 2014. aastaga võrreldes 0,4% vähem. Tulu deklareeriti 7,5% rohkem kui mullu ehk ligi 7,2 miljardit eurot, mis teeb ühe deklaratsiooni kohta keskmiselt ligi 12 660 eurot.