Saata printerisse

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 11.05.2016

Seadus jõustub 30.05.2016

Seadusega viiakse regulatsioon vastavusse Euroopa Liidu nõuetega, mis käsitlevad eurode võltsimist ja muude vääringute kaitset. Nähakse ette senisest rangem karistus raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi ning proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamise eest.

Praegu on nende kuritegude eest ette nähtud rahaline karistus. Seadusega lisandub sellele kuni kaheaastase vangistus. Samuti antakse võimalus teha nende kuritegude avastamiseks või tõkestamiseks jälitustoiminguid.

Väärteokaristus nähakse ette ka selle eest, kui krediidi- või finantseerimisasutuse või raha käitlemises osaleva muu asutuse selleks kohustatud juht või töötaja jätab pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimata.

Samuti täpsustatakse raha võltsimise ja võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemise kuritegude koosseise. Need kuriteod on karistatavad olenemata sellest, kas võltsimine pandi toime seaduslikke või ebaseaduslike vahendite abil.