Saata printerisse

Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 20.04.2016

Seadus jõustus 14.05.2016

Seadus võimaldab luua uue ühtse digiretsepti süsteemiga seotud ravimiregistri, mis täidab edaspidi nii senise ravimiregistri kui ka koodikeskuse ülesandeid.

Ravimiregistris peetakse praegu üksnes andmeid müügiloaga ravimite kohta. Ka koodikeskus peab andmeid müügiloaga ravimite kohta ning lisaks veel andmeid müügiloata ravimite, eritoitude, meditsiiniseadmete ja ravimikoodide kohta.

Uus register parandab oluliselt kasutajamugavust ning suurendab registri veebiversiooni kasutamise võimalusi nii arstide, apteekrite kui ka patsientide hulgas. Registri teave on eesti ja inglise keeles.