Saata printerisse

Ettevõtlus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-63-15

Riigikohtu 15.12.2015 lahend nr 3-3-1-63-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Terviseamet tegi ettekirjutuse, millega kohustas kaebajat tagama juuksuritöökoja tööruumide koosseisus nõuetekohane personali­ruum ning nõuetekohane tualettruum koos kätepesuvalamuga. Kaebaja esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kaebaja pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle kas juuksuritöökoja ruumid tagavad juuksuritöökoja vastavuse määruse nr 86 "Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele" (määrus nr 86) § 10 lg 1 p‑d 5 ja 6 nõuetele.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium rõhutas, et kui ettevõtja on näidanud ettevõtte koosseisus tema korteris asuvaid ruume ning ettevõtlusega tegelemisele on seadusandja seadnud teatud nõuded, peab ta tagama, et järele­valvet teostav organ saaks kontrollida ka tema elukohas asuvate ruumide vastavust nõuetele. Sõltuvalt töökohtade arvust kehtivad erinevad nõuded juuksuriruumi ja personaliruumi suurusele, samuti ventilatsioonisüsteemile ning nende nõuete järgimist saab Terviseamet kontrollida.

2. Ettevõtlusele seatud piirangud peavad olema proportsionaalsed. Seega pole põhjust nõuda töökoja nõuetele vastava ventilatsiooni­süsteemi ehitamist kaebaja korteris asuvates ruumides, kus juuksuriteenust ei osutata. Kaebaja juuksuritöökojal on eraldi sissepääs, seega pole korteriomanike nõusolekut juuksuritöökoja pidamiseks vaja. Samuti võib märkida, et FIE-d kasutavadki ettevõtluses tihti isiklikku vara ning ettevõtte tegevuskohaks võib olla ka FIE-le kuuluv korter.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning tegi uue otsuse, millega rahuldas kaebuse ja tühistas Terviseameti ettekirjutuse.