Saata printerisse

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seadus võeti riigikogus vastu 14.01.2016.

Seadus jõustub: 01.02.2016.

Seadus sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kes muus osas vastavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (KOVVS) sätestatud hääletamisõiguslikkuse tingimustele.

Järgmised korralised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15.10.2017, kuid kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisvalimised võivad toimuda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil. See tingis ka vajaduse kiireks seadusemuudatuseks.