Saata printerisse

Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele: 

Seadus võeti riigikogus vastu 17.12.2017.

Seadus jõustus: 01.01.2016.

Seadusemuudatuste eesmärk on kajastada rahvastikuregistris e-residentsuse olemasolu ja kehtivust ning täiendada vastavalt rahvastikuregistri andmekoosseisu, täpsustada rahvastikuregistrist isikule õigustatud huvi korral andmete väljastamist ning täiendada seadust isiku õigusega saada rahvastikuregistrist teavet ja andmeid tema surnud abikaasa kohta.

Perekonnaseisutoimingute seadusesse lisati säte, mille kohaselt ei pea enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktilt (edaspidi akt) rahvastikuregistrisse andmehõivekande tegija vastama perekonnaseisuametnikule esitatud nõuetele. See võimaldab kasutada andmehõive tegemisel rohkem tööjõudu.

Riigilõivu puudutav muudatus käsitleb isikule rahvastikuregistri andmete väljastamist. Isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest maavalitsuses tasutakse riigilõivu ühe isiku andmete kohta 5 eurot.