Saata printerisse

Veeseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seadus võeti riigikogus vastu 16.12.2015.

Seadus jõustus 16.01.2016.

Veeseaduse muutmise seadus ajakohastab nõudeid põllumajandusest lähtuva veereostuse piiramiseks. Seaduse väljatöötamise tingis Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlus nitraadidirektiivi ebapiisava ülevõtmise tõttu Eesti õigusesse. Seadus tõhustab põllumajanduse mõningaid veekaitsemeetmeid, täpsustab väetiste kasutamisega seotud sätteid ning sõnnikuhoidlatele kehtestatud nõudeid.