Saata printerisse

Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seadus võeti riigikogus vastu 10.12.2015.

Seadus jõustus: 01.01.2016.

Seadus ajakohastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Olulisemate teemadena käsitletakse seaduses mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande lihtsustamist, mikro- ja väikeettevõtja ning keskmise suurusega ja suurettevõtja määratlemise kriteeriume.