Saata printerisse

Makse laekus mullu eelarves ettenähtust rohkem

Möödunud aastal kogus maksu- ja tolliamet makse 5,94 miljardit eurot ehk 2,3% rohkem kui riigieelarves aastaks oodatud; võrreldes 2014. aastaga laekus makse 7,7% enam.

Detsembris laekus makse 488,1 miljonit eurot ehk 1,3% vähem kui aasta varem, teatas rahandusministeerium. Sotsiaalmaksu kogus maksu- ja tolliamet aastaga 1% eelarves oodatust rohkem. Detsembris laekus sotsiaalmaksu võrreldes möödunud aastaga 6,2% rohkem, see oli aasta üks aeglasemaid kasve.

Kuu deklareeritud palgafond kasvas novembris aasta varasemaga võrreldes 4,7%, kuid kasv aeglustus neljandat kuud järjest. Palgasaajate arv on vähenenud kolm kuud järjest, novembris oli palgasaajaid 0,4% vähem kui aasta varem.

Tegevusalapõhistel andmetel vähenes hõivatud töökohtade arv neljandat kuud järjest, novembris 2%. Kuna palgasaajate arv kahanes aeglasemalt, tähendab see osalise tööajaga töö vähenemist. Hõivatud töökohtade arv langes mullu viimasel kolmel kuul enim kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses, finants- ja kindlustustegevuses, põllumajanduses, kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevusalal, kinnisvaraalases tegevuses ning ehituses.

Samal ajal kasvas palgafond kõige rohkem info ja side, majutuse ja toitlustuse ning avaliku halduse tegevusaladel.

Juriidilise isiku tulumaksu laekus 2015. aasta riigieelarves ette nähtust 32,4% rohkem. Hea laekumine finantssektori erakorralise dividendimakse tõttu võimaldas osa riigi finantstuludest ja tulumaksust suunata 2016. aastasse, mistõttu oli juriidilise isiku tulumaksu laekumine detsembris võrreldes eelmise aastaga 39,4% väiksem.

Käibemaksu laekus eelmisel aastal kokku 1,86 miljardit eurot ning seda oli 9,5% rohkem kui aasta varem. Eelmise aasta laekumist mõjutasid lisaks makromajanduslikele teguritele seadusemuudatused, mis andsid aastaga lisalaekumist kokku ligi 100 miljonit eurot.

Aktsiisidest laekus 2015. aastal eelarves kavandatust rohkem kütuseaktsiisi 1,9% ja vähem alkoholi- ja tubakaaktsiisi, vastavalt 7,5 ja 0,8%. Samas suurenes kõikide aktsiiside laekumine võrreldes aasta varasema ajaga, millele oma panuse andsid maksumuudatused – alkoholiaktsiisi tõstmine, erimärgistatud kütuste kasutamise piiramine ja maagaasiaktsiisi tõstmine.