Saata printerisse

Riigikogu seadustas piiriülese maksustamise teabevahetuse

Riigikogu võttis jaanuari lõpus vastu seaduse, mis paneb finantsasutustele kohustuse koguda kokku finantskontode kohta käiv maksuteave ning edastada see kord aastas maksu- ja tolliametile, mis omakorda vahendab teavet maksukoostööpartneritele.

Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist finantskontode maksuteabe automaatse vahetusega. Maksu- ja tolliamet (MTA) saab ülesande vahetada teiste riikide maksuametitega teavet riikide maksuresidentide finantskontode kohta, et vähendada võimalusi varjata enda asukohariigi maksuameti eest tulusid välisriigis, oli kirjas eelnõu seletuskirjas.

Teabevahetus puudutab mitteresidendiks olevate füüsiliste ja juriidiliste isikute finantskontosid, samuti muude juriidilise isiku staatuseta ühenduste kontosid. Finantskontod on kõik kontod, mida kasutatakse tulude hoidmiseks või tulude teenimiseks, lisaks elukindlustuslepingud.

Seaduse kohaselt lasub Eesti finantsasutustel aruandluskohustus juba alates 2015. aasta lõpust, mil on vaja fikseerida finantskontode kogujäägid ja koguväärtused ning kindlaksmääramiseks vajalik valuutakurss; seetõttu soovib rahandusministeerium, et seadus jõustukski 2015. aasta 31. detsembril.

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusega võetakse üle eurodirektiiv, mis puudutab automaatset teabevahetust maksuvaldkonnas. Lisaks võetakse sellega kasutusele OECD finantskontode maksuteabe automaatse vahetuse standard.

Mullu oktoobris allkirjastas rahandusminister Jürgen Ligi koos 52 teise riigiga ülemaailmse finantsteabe automaatse vahetamise leppe, millega ühinenud riikide maksuametid hakkavad alates 2017. aasta sügisest omavahel automaatselt infot vahetama.

Varem on Eesti õigusaktidesse üle võetud ka USA maksukuulekuse seadusest (FATCA) tulenevad nõuded, mille kohaselt edastab MTA üks kord aastas USA-le maksuinfot.