Saata printerisse

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 15.06.2015. Seadus jõustub 01.01.2016, osaliselt 01.02.2016, 01.06.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 ja 01.01.2020.

Seadusega kehtestatakse sotsiaalmaksu määraks senise 33 protsendi asemel 2017. aastal 32,5 protsenti ja 2018. aastast alates 32 protsenti.

Samuti näeb seadus ette alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tõstmise järgnevatel aastatel.