Saata printerisse

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 15.06.2015. Seadus jõustub 01.01.2016, osaliselt 1.09.2015.

Seadusega kehtestatakse madala sissetulekuga töötavale inimesele iga-aastane tagasimakse.

Tegemist on täistööajaga töötavale madalapalgalisele töötajale või ametnikule tema sissetuleku suurendamiseks üks kord kalendriaastas makstava toetusega.

Tagasimakse suurus sõltub olulisel määral teenitud sissetulekust, töötatud kuude arvust ning sissetuleku struktuurist, mistõttu võib iga inimese tagasimakse olla erinev.

Tulumaksu tagasimakse summa sissetuleku kasvades suureneb ning on suurim 480 euro suuruse brutokuupalga juures (708 eurot aastas). Sellest suurema sissetuleku puhul hakkab tagasimakse summa vähenema ning jõuab nulli 649 euro suuruse brutokuupalga juures.