Saata printerisse

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 15.06.2015. Seadus jõustub 01.01.2016, osaliselt 01.07.2017, 01.01.2018 ja 01.01.2019.

Seadusega tõstetakse lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta 60 euroni kuus ning luuakse uus lasterikka pere toetus.

Alates 2016. aastast on lapsetoetuse suurus 50 eurot, alates 2018. aastast 55 eurot ning alates 2019. aastast tõuseb see 60 euroni.

Kolme- ja enamalapselistele peredele luuakse uus peretoetus – lasterikka pere toetus. Kolme kuni kuut last kasvatavale perele on see 200 eurot, seitset ja enamat last kasvatavale perele 370 eurot. Senine seitsme ja enamalapselise pere vanema toetus eraldi liigina kaotatakse.

Lapsetoetuse suurus alates kolmandast lapsest peres ei muutu ning seda makstakse endiselt 100 eurot lapse kohta.