Saata printerisse

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 11.06.2015. Seadus jõustub 01.09.2015, osaliselt 01.07.2015.

Seadusega korraldatakse ümber Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi vastutusvaldkonnad.

Konkurentsijärelevalve korraldamine viiakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Siseministeeriumi valitsemisalas asuvad kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalhalduse ja regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigilise korraldamisega seotud ülesanded viiakse üle Rahandusministeeriumi valitsemisalasse riigihalduse ministri vastutusvaldkonda, et toetada haldusreformi ettevalmistamist ja elluviimist.

Lisaks nimetatakse seaduse kohaselt Põllumajandusministeerium ümber Maaeluministeeriumiks.