Saata printerisse

Kindlustustegevuse seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 10.06.06.2015. Seadus jõustub 01.01.2016, osaliselt 17.07.2015 ja 01.01.2019.

Uus seadus tagab kindlustusvahendajate teenuse ühtlasema taseme ja kliendi huvidest lähtuva tegutsemise.

Seadus täpsustab kohustusliku teabe sisu, mille kindlustusvahendaja peab kliendile enne kindlustuslepingu sõlmimist avaldama. Enne teenuse osutamist peab kindlustusvahendaja avaldama oma täpse rolli – kas tegu on kindlustusandja või kliendi esindajaga.

Kindlustuslepingute vahendamisel peavad senisest rohkem informatsiooni avaldama nii enda kui ka vahendava kindlustuslepingu kohta ka need isikud, kellele kindlustuslepingute vahendamine ei ole põhitöö, nt reisiettevõtjad.

Uue seaduse loomise ajendiks on Euroopa Liidu kindlustusjärelevalve reform. Tehtavad kindlustusvaldkonna muudatused on osaliselt sarnased pangandussektoris juba varem vastu võetud reeglitega.