Saata printerisse

Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus

Viited muudatustele:

Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus

Seadus võeti Riigikogus vastu 02.06.2015.

Seadus jõustus 01.07.2015.

Uus täiskasvanute koolituse seadus jõustus 2015. aasta 1. juulil.

Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadusega tunnistatakse uue seaduse jõustumisega samal ajal kehtetuks kehtiv täiskasvanute koolituse seadus.