Saata printerisse

Valitsus kehtestas madalapalgalistele iga-aastase tagasimakse

Valitsus kinnitas vastavalt koalitsioonileppele eelnõu, millega nähakse madalat palka saavatele töötajatele alates 2017. aastast ette õigus saada kuni aasta jooksul tasutud tulumaksu mahus tagastust.

Lähtudes rahandusministeeriumi prognoosidest vaesuspiiri kohta ning koalitsioonileppes ja riigieelarve strateegias kokku lepitud eelarvelistest võimalustest saavad 2017. aastal toetust taotleda isikud, kelle tulu jääb 2016. aastal alla 7782 euro. Neid inimesi on prognoosi järgi 103 600, teatas rahandusministeerium.

Tagasimakset saab taotleda täisealine inimene, kes taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul on töötanud täistööajaga vähemalt kuue kalendrikuu jooksul.

"Tagasimakse eesmärk on kasvatada tööturu elavdamisega majandust ja suurendada väiksema palgaga töötavate inimeste sissetulekuid. Iga-aastane tagasimakse parandab suuremas vaesusriskis perede olukorda ning soodustab töötamist ja iseseisvat toimetulekut," ütles rahandusminister Sven Sester pressiteate vahendusel.

Tagasimakse suurus sõltub olulisel määral teenitud sissetulekust, töötatud kuude arvust ning sissetuleku struktuurist. Näiteks kui inimene töötab 2016. aastal täistööajaga ja alampalgaga ehk teenib 410 eurot ja ei saa muid tulusid ega kasuta muid maksuvabastusi peale maksuvaba tulu, on tema prognoositav tagasimakse 45 eurot iga töötatud kuu eest ehk ligi 540 eurot aastas.

Tagasimakse summa sissetuleku kasvades suureneb ning on sarnase näite järgi suurim 480 euro suuruse brutokuupalga juures ehk 59 eurot kuus, sellest suurema sissetuleku puhul hakkab tagasimakse summa vähenema ning jõuab nulli 649 euro suuruse brutokuupalga juures.

Tagasimakset saab esimest korda taotleda 2017. aastal koos füüsilise isiku 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega. Tagasimakset administreerib maksu- ja tolliamet ning tagasimakse maksmine toimub sarnaselt enammakstud tulumaksu tagastamisega ja hiljemalt 30. juuniks.