Saata printerisse

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustus 02.04.2015, osaliselt 01.04.2015, 01.08.2015, 01.01.2016.

Seaduse muudatustega soodustatakse nende välismaalaste Eestisse saabumist ning lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Võimaldatakse Eestis elamisloa alusel elanud välismaalasel lihtsamas korras taotleda elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks. Luuakse uus elamisloa andmise alus „tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks“ isikule, kes on vähemalt kolm aastat Eestis elanud ja siin kohanenud.

Samuti luuakse võimalus struktuurse tööjõupuuduse leevendamiseks Vabariigi Valitsuse määratud valdkonnas. Võimaldatakse anda Eesti Töötukassa luba korraga mitme välismaalase Eestisse tööle võtmiseks senise ühe välismaalase asemel, kui vastavate oskuste ja kvalifikatsiooniga tööjõudu ei ole Eestist leida. Eestis ajutiselt või tähtajalise elamisloa alusel viibival välismaalasel on võimalus töötada Eestis ka renditöötajana ning võimalus töötada samaaegselt mitme tööandja juures. Valdkonna regulatsioon viiakse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Välismaalaste seaduse muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 8 seaduses.