Saata printerisse

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustus 29.03.2015, osaliselt 6.04.2015, 1.09.2015, 1.09.2016.

Seadustiku muudatuste kohaselt tõhustatakse kohtuliku kontrolli osakaalu läbiotsimismäärustes. Täpsustatakse menetleja kohustust näidata läbiotsimisel selgemini, mida otsitakse. Vähendatakse maksimaalset vahistamise tähtaega kohtueelses menetluses kuuelt kuult, alaealiste vahistatute puhul kahele kuule ning muudel juhtudel teise astme kuritegudes neljale kuule. Samuti tõhustatakse kohtulikku kontrolli vahistamise korral, nähes ette, et isiku vahistamiseks ei saa anda korraga luba kauemaks kui kaheks kuuks.

Täpsustatakse apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluse sätteid kriminaalmenetluses ja teistes kohtumenetlustes. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 4 seaduses.