Saata printerisse

Reklaamiseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.02.2015. Seadus jõustub 01.01.2016.

Seaduse muudatusega piiratakse teavet, mida võib näidata tarbijakrediidi, sh järelmaksu, liisingu, eluasemelaenu ja tarbimislaenu reklaamides. Muudatuste kohaselt  võib edaspidi tarbijakrediidi reklaam sisaldada vaid seaduses sätestatud esmast teavet, nagu nt teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit, tegevuskoha kontaktandmeid, üleskutset tutvuda finantsteenuste tingimustega, tagasimakse tähtaega ja sellesarnast informatsiooni.

Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid, on tele- ja raadioprogrammis keelatud.

Viited muudatustele:

·         Reklaamiseaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid:

·         Reklaamiseadus

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.02.2015. Seadus jõustub 01.01.2016.

Seaduse muudatusega piiratakse teavet, mida võib näidata tarbijakrediidi, sh järelmaksu, liisingu, eluasemelaenu ja tarbimislaenu reklaamides. Muudatuste kohaselt  võib edaspidi tarbijakrediidi reklaam sisaldada vaid seaduses sätestatud esmast teavet, nagu nt teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit, tegevuskoha kontaktandmeid, üleskutset tutvuda finantsteenuste tingimustega, tagasimakse tähtaega ja sellesarnast informatsiooni.

Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid, on tele- ja raadioprogrammis keelatud.