Saata printerisse

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustub 1.07.2015.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatusega keelatakse tarbijakrediidilepingutest tulenevate vaidluste lahendamine vahekohtus. Võlaõigusseadust ja tsiviilseadustiku üldosa seadust muudetakse osas, millega kehtestatakse ülempiir tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmisega seoses tehakse muudatusi veel kolmes seaduses.