Saata printerisse

Ettevõtjad nurisevad pakendiauditi nõuete üle

Ettevõtjad ei ole rahul nõuetega, mis kohustavad ettevõtteid auditeerima turule lastud pakendikoguseid, sest see on väikefirmadele liiga kulukas.

11. märtsil toimunud kohtumisel kaubandus- ja tööstuskoja ning keskkonnaministeeriumi ja audiitorkogu vahel kurtsid paljud ettevõtjad, eriti just väikeettevõtjad, et nad ei ole uue kohustusega rahul, sest aruande auditeerimine on väikeettevõtjale liiga kulukas. Samuti suureneb oluliselt ka halduskoormus. Ettevõtjate sõnul on peamiseks küsimuseks, kas auditeerimisest saadav kasu on proportsionaalne võrreldes ettevõtja halduskoormuse ja kulude kasvuga, teatas kaubandus- ja tööstuskoda.
Keskkonnaministeerium selgitas auditeerimise vajadust sellega, et pakendiregister ei anna korrektset ülevaadet ettevõtete poolt turule lastud pakendikogustest. Näiteks 2011. aastal deklareeriti 45% tegelikust pakendijäätmete kogusest vähem.

Ettevõtjaid huvitas ka, milliseks kujuneb pakendiauditi hind. Audiitorkogu sõnul on täpset hinda raske öelda ning kõik sõltub konkreetsest tööst. Audiitorid tõid välja, et peamiseks probleemiks on ettevõttesiseste pakendiaruandluse kontrolli puudumine, mis teeb auditeerimise keerulisemaks. Konkreetsetest numbritest toodi välja, et audiitori keskmine tunnihind on 50 eurot ning auditeerimiseks kulub keskmiselt 16‒40 tundi.