Saata printerisse

Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral

Lapsevanemal või eestkostjal, kes peab ülal kaht või enamat alaealist last, on alates teisest lapsest õigus saada täiendavat maksuvaba tulu 1728 eurot aastas iga kuni 17-aastase lapse kohta.

Maksu- ja Tolliametile esitatavas deklaratsioonis tuleb märkida üksnes kuni 17 aasta vanused lapsed. Vanimad on lapsed, kes 2014. aastal said 17-aastaseks. Lapsi, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 2015, ei saa 2014. aasta tuludeklaratsioonis näidata.

Lapse maksusoodustust saab deklareerida vaid üks vanem või eestkostja, seetõttu tuleb eelnevalt kokku leppida, kes lapse andmed deklareerib. Vaidluse korral saab soodustust kasutada isik, kellele makstakse riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust. Kui lapsetoetuse saaja ei soovi soodustust kasutada, peab ta laste nimed eeltäidetud andmetest kustutama.